Pentas Musik Keroncong dan Pagelaran wayang Kulit Semalam Suntuk  Dalam Rangka Memeriahkan Tradisi Grebeg Suran   Pentas Musik Keroncong dan Pagelaran wayang Kulit Semalam Suntuk dalam rangka memeriahkan Tradisi Grebeg Suran, dilaksanakan pada hari  Kamis, 12 September 2019 di Lapangan Gunungsari Kecamatan Jatisrono. Selain pentas  kesenian grebeg suro juga di meriahkan dengan kirab apem Berkah Arafah 1030 sebanyak 4.300 conthong....