Dinten Kamis, 2 Januari 2020 TK Pertiwi Dharma Wanita Setda Kab. Wonogiri “Launching Kearifan Lokal Budaya Jawa”, bilih saben dinten Kamis TK Pertiwi Dharma Wanita Setda Kab Wonogiri ginaaken boso Jawi ugi ageman Lurik.